×
Top

Samen leggen we de lat op jouw hoogte


"Mijn kind leest op een lager AVI-niveau dan zijn klasgenootjes."
"Mijn kind heeft moeite met splitsingen en het automatiseren van sommen tot 10."

Tijdens het leren op de lagere school krijgen kinderen elke week nieuwe leerstof aangeboden. Sommige kinderen hebben echter wat moeite met lezen, schrijven of rekenen. Deze kinderen hebben vaak nood aan herhaling en ondersteuning tijdens deze leerprocessen. Ze hebben precies dat duwtje in de rug nodig om hun leerachterstand bij te benen. Er wordt een logopedisch onderzoek afgenomen om na te gaan of logopedische ondersteuning aangewezen is.  

Wanneer de leerachterstand blijft aanhouden, spreken we van een leerstoornis (dyslexie, dyscalculie, dysorthografie). Dan begeleiden wij het kind en de ouders om REDICODI-maatregelen te verlenen (remediëren, differentiëren, compenseren en dispenseren).

Wil je een behandeling opstarten in verband met Leerproblemen?

Boek een afspraak